Zákon o zřízení MU

Přepis zákona  číslo 50 S, kterým se zřizuje Masarykova univerzita a náhled původní podoby zákona.

ZÁKON

ze dne 28. ledna 1919, čís. 50 Sb. z. a nař.,

kterým se zřizuje

druhá česká universita.

Na základě usnesení Národního shromáždění se nařizuje:

§1. V Brně zřizuje se československá státní “Masarykova universita” o čtyřech
fakultách: právnické, lékařské, přírodovědecké a filosofické.
 
§2. Fakulta právnická prvním ročníkem, fakulta lékařská prvním a druhým
ročníkem budiž zřízena počátkem studijního roku 1919-20, fakulta přírodovědecká
a filosofická nejpozději počátkem studijního roku 1921-22.
 
§3. Konečné umístění a výprava nové university, jejich všech ústavů a klinik ve
vhodných budovách k účelu tomu vybudovaných staniž se nejdéle do roku 1930.
 
§4. Ministerstvo školství a nár. osvěty se zplnomocňuje, aby vyslechnuvši poradní
sbor pro vysoké školy při něm zřízený, vydalo pro dobu počáteční potřebná nařízení.
 
§5. Provedení tohoto zákona ukládá se vládě.
 
T. G. Masaryk v. r.
 
Švehla v. r. v zastoupení min. předsedy.
 
Dr. Stránský v. r. Dr. Rašín v. r.
 
Stříbrný v. r. Habermann v. r.
 
Dr. Vrbenský v. r. Staněk v. r.
 
Dr. Winter v. r. Dr. Zahradník v. r.
 
Dr. Hruban v. r.
 

Zákon o zřízení MU