prosinec 2009Workshop TopStudentCentre - Jak pracovat s nejlepšími studenty na VŠ?

Setkání zástupců partnerů ESF, studentů, vedení ESF, zástupců jiných vysokých škol, které pracují se svými nejlepšími studenty, zahraniční účastníci - WirtschaftsUni Wien