3. března 2009V. konference o studiu na Lékařské fakultě MU

velká posluchárna Fakulty sociálních studií, Joštova 10 ( v těsném v sousedství děkanátu LF MU, Komenského nám.2)

Dopolední pracovní program (od 9 hodin)

  • Metodika hodnocení kvality studia na LF z různých pohledů
  • Zkušenosti studentů a učitelů LF ze zahraničních pobytů

Odpolední slavnostní část (od 14 hodin)

  • Zamyšlení profesora Braveného, prvního děkana LF po roce 1989
  • Předání pamětních listů emeritním profesorům, děkanům fakult a ředitelům nemocnic
  • Vystoupení studentů - zástupců mezinárodních asociací (International Federation of Medical Student Associations, Masaryk International Medical Students Association).
  • Společenské setkání vatriu spohoštěním a promítáním filmu o LF MU

Předpokládané trvání akce do 16 hodin