22. května – 20. listopadu 2009PŘÍBĚHY Z DĚJIN MU

Historická výstava

Výstava se koná v prostorách Lékařské fakulty, Komenského nám. 2, Brno

Výstava seznamuje s příběhy Masarykovy univerzity více než sto let starými (například příběh boje o českou univerzitu v Brně) i s těmi z nedávné historie. Naleznete zde témata Historické milníky, Osobnosti univerzity, Studenti, studium a studentská hnutí, Univerzita a veřejnost, Výstavba univerzity.

K prezentaci jsou využity originální archivní dokumenty, mj. i modely výstavby, medaile, insignie, historické fotografie a obrazy. Atraktivitu výstavy zvyšují originální dobové záběry zapůjčené z Národního filmového archivu. Návštěvníci uvidí například unikátní záběry z položení základního kamene k budově Právnické fakulty na ulici Veveří za účasti prezidenta Masaryka z roku 1928.

Výstava je otevřena: 16. září - 20. listopadu 2009 vždy od úterý do čtvrtka od 9.00 do 17.00, v pátek od 9.00 do 13.00.

Info a objednávky: hudcova@rect.muni.cz, tel.: 549 498 036

 Fotografie k nahlédnutí zde