3. února–27. února 2009MU-90

Výstava studentů a absolventů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Galerie Ars, Veselá 39, Brno

Na výstavě spolupracují instituce: Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU, Galerie ARS Josefa Chloupka, Dům umění města Brna a Občanské sdružení ARS PUBLICA

V galerii Ars, která se od svého vzniku orientuje převážně na autory brněnské scény, připravila Katedra výtvarné výchovy PdF MU přehlídku prací svých absolventů a studentů. Jakkoli svým názvem výstava připomíná devadesát let existence Masarykovy univerzity, jíž je katedra součástí, výběr vystavujících je soustředěn především k poslednímu desetiletí, během něhož zde absolvovala silná generační skupina autorů.

Řada z nich po absolutoriu navázala studiem na brněnské Fakultě výtvarných VUT, což jen potvrzuje jejich silnou orientaci na výtvarnou tvorbu, která se pohybuje napříč klasickými i novými médii. Ukazuje se zde, že do jisté místy problematický prostor rozepínající se mezi pedagogickou činností a volnou tvorbou ve skutečnosti představuje inspirativní platformu, která umožňuje uchování důležité autorské svobody, aniž by přitom byl oslaben smysl pro skutečnost a povahu každodenního světa.
Kontakt: info@galerie-ars.cz