27.–30. května 2009Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?

Mezinárodní konference  pořádaná ve spolupráci s Ústavem české literatury a knihovnictví
Místo konání: Moravská zemská knihovna Brno
Na rok 2009 připadá osmdesáté výročí narození středoevropského a světového spisovatele Milana Kundery. Konference v jeho rodném Brně bude věnována autorovu dílu napsanému česky a francouzsky. Očekáváme, že tématy konferenčních příspěvků budou Kunderovy romány a povídky, divadelní hry, poezie, literární teorie, kritika a publicistika, dále recepce Kunderova díla, jeho překlady a adaptace.

Brněnská konference navazuje  na konferenci Nevčasný Kundera - paradoxy soudobé recepce, kterou uspořádala v říjnu 2007 Lumièrova univerzita Lyon 2.  Na tomto fóru byla v hlavních rysech vytyčena problematika, již Kunderovo dílo nastoluje.