14.–16. října 2009Mezinárodní vědecká konference v Luhačovicích

Konferenci pořádá Ústav evropské etnologie FF v rámci výročí založení MU a u příležitosti 50. výročí úmrtí profesora PhDr. Antonína Václavíka (1891-1959), zakladatele moderní československé etnografie.