8.−12. června 2009Mezinárodní konference Binaries – Key to Comprehension of the Universe

Konference konaná pod záštitou rektora MU je jednou z akcí k Mezinárodnímu roku astronomie, na nichž se Masarykova univerzita podílí. Bližší informace lze nalézt na  http://astro.physics.muni.cz/binkey/