19. února 2009 Gregor Johann Mendel – člověk, opat a vědec

Nová stálá expozice MU -  Slavnostní zahájení výstavy: 14. února 2009

Záštitu nad výstavou převzal rektor MU prof. PhDr. Petr Fiala, Ph. D. a opat starobrněnský ThDr. et Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA

Mendelovo muzeum MU připravilo pro svoje návštěvníky slavnostní otevření nové stálé expozice. Významné je i datum otevření expozice, rok 2009. Právě letos si připomínáme 125 let od úmrtí G. J. Mendela, navíc letošní rok je rokem slavnostním i pro zřizovatele muzea, tedy pro Masarykovu univerzitu. Jedná se o jedinou a jedinečnou expozici věnovanou naší světově nejslavnější vědecké osobnosti, kterou Mendel bez vší pochyb je.

 Výstava představuje v autentických prostorách starobrněnského opatství Mendela jako komplexní osobnost, která se nepohybovala jen v mezích šlechtitelství, ale v řadě dalších oborů. Prostor věnujeme i jeho společenské činnosti.

Celá expozice je rozdělena do 5 logicky navazujících místností. 1. místnost představuje opatství 19. století, v 2. místnosti Mendela jako člověka. 3. místnost je věnována Mendelovu šlechtitelství, ovocnářství, včelařství a meteorologii. Předposlední místnost představí Mendela jako objevitele principů dědičnosti. V poslední místnosti jsou návštěvníkům přiblíženy milníky genetiky.