Den založení - slavnostní akademický obřad

28. 1. 2009 - Aula Masarykovy univerzity, Právnická fakulta MU, Brno

Fotografie ze slavnostního akademického obřadu konaného ke dni 90. výročí založení Masarykovy univerzity. Při obřadu bylo vyznamenáno 14 významných absolventů univerzity.