30. května 2009DEN ABSOLVENTŮ MU

Celouniverzitní sraz všech absolventů Masarykovy univerzity, dříve také Univerzity J. E. Purkyně v Brně, se uskutečnil na všech fakultách a v areálu brněnského výstaviště (BVV Veletrhy Brno).

Fotogalerii najdete na:
http://www.absolventi.muni.cz/foto-video/fotogalerie

Více informací na webu Absolventi MU: http://www.absolventi.muni.cz/