listopad 2009Základy genetiky

Překlad osvědčené učebnice Principles of Genetics, 5th Edition, J. Wiley, 2008, autoři D. Peter Snustad, Michael J. Simmons.

Rozsáhlá učebnice zahrnuje celou šíři genetiky včetně molekulární, populační a evoluční genetiky. Zaplňuje mezeru v české odborné literatuře. Poslední učebnice genetiky byla vydána v roce 1979. Překlad nejnovějšího vydání zajišťují odborníci z brněnských vysokých škol pod vedením prof. RNDr. J. Relichové, CSc. z PřF MU.