16.-18. října 2009Central European Platform ESN Brno 2009

Celoevropská nezisková studentská asociace Erasmus Student Network (ESN) je v Brně reprezentována třemi studentskými kluby: International Student Club MU Brno, International Student Club MZLU a International Student Club VUT. Dobrovolníci z těchto klubů spolupracují na organizaci několikadenní konference, tzv. Central European Platform (CEP), na které zástupci ESN převážně z České republiky, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska sdílejí know-how, zkušenosti a kulturu, dozví se o vývoji na nových projektech v rámci sítě ESN a mají příležitost diskutovat o jejich práci pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí na krátkodobý studijní pobyt do hostitelské země. CEP Brno 2009 bude mít možnost navštívit přes 80 účastníků, pro které je připraven bohatý program složený z plenárních zasedání, workshopů a doprovodného programu zaměřeného na představení Brna a české kultury. 

Kontakt: cep@esn-cz.cz