listopad 2009ALMANACH

Almanach jako doklad umělecké a kulturní činnosti lékařů v minulosti (I. část) a v současnosti (II. část) Současnost prezentuje čtyřletá činnost LUK LF MU, přináší ukázky z literární a výtvarné tvorby lékařů s fotodokumenty. Smysl publikace je jednoznačný - představit podíl lékařů na literárním a kulturním milié fakulty s přesahem do města Brna, Jihomoravského kraje i mimo region. To zcela v duchu zakládajících ideálů MU - mimo vzdělavatelskou činnost spolupůsobit na kulturu, a to nejen v univerzitním městě, jak to při inaugurační zahajovací přednášce zdůraznil prof. MUDr. Eduard Babák, spoluzakladatel MU v Brně.