6.–8. březen 2009Akademické mistrovství ČR a SR v debatování 2009

Místo konání: Fakulta sociálních studií MU,  neděle 8. března od 9 hodin Semifinále, od 12 hodin Slavnostní finále v Aule FSS MU

Akademická debata je soutěžní disciplína, ve které soupeřící týmy strukturovaným způsobem přesvědčují panel rozhodčích o platnosti, resp. neplatnosti předem dané teze. Ta obvykle reflektuje zásadní otázky lidské společnosti od legalizace eutanazie až po strategie boje proti terorismu. Debata buduje schopnost přesvědčivé argumentace a veřejného vystupování, kritického myšlení a týmové spolupráce, čímž výrazně přispívá k budování otevřené společnosti založené na pluralitě názorů a jejich vzájemné toleranci.

V západní Evropě nebo ve Spojených státech představuje akademická debata prestižní mimoškolní aktivitu. Masarykova univerzita je jediná vysoká škola v České republice, která se rozhodla zařadit předmět „Debatování” do svého kurikula. Právě akademická debata buduje u studentů kritické schopnosti potřebné k jejich dalšímu uplatnění ve vysoce konkurenčním prostředí a významně přispívá rovněž ke zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání.

 Kontakt: Monika Hlávková, hlavkova@gmail.com