14.–17. května 200990 let ediční činnosti Masarykovy univerzity

Výstava knižní produkce MU v rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy, Praha, spojená s křtem a uvedením titulů Elena Marečková, Hana Reichová, Marta Severová, Dana Svobodová, František Šimon